OVERFØRINGSPRISER

Alle nettselskap fastsetter nettleien til brukerne av nettet i sitt konsesjonsområde på bakgrunn av tillatt inntekt fastsatt av NVE/RME. Både strukturen og totale inntekter må være i tråd med gjeldende lov og forskrifter.

Dersom nettselskapet tar inn for mye nettleie på ett år, blir dette ført som en merinntekt. Hvis nettselskapet tar inn for lite blir dette ført som en mindreinntekt. I perioder med høye og varierende priser/kostnader så er det vanskelig å treffe tillatt inntekt nøyaktig med tariffnivået. Mer/mindre-saldoen sørger for at kundene over tid betaler riktig nivå til sitt nettselskap.

Fra 01.06.2023 er det nye tariffsatser. Prisnivået er senket noe i forhold til de foregående tariffene. Dette kommer i hovedsak av at prisene på kraft har vært lavere enn prognosen før nyttår. Som en følge av dette blir det lavere tapskostnader i forsyningsnettet. Det er fortsatt knyttet en del usikkerhet til prisnivået på kraftprisene. Avhengig av hvordan prisene blir, så kan det bli behov for ytterligere justeringer av tariffene innenfor året.

 

Relevante dokumenter:

Nettleiesatser fra 01.06.2023

Nettleiesatser fra 01.01.2023


Nettleievilkår


Husk å velge kraftleverandør – Leveringsplikt


Leiepris byggestrømskasser:

0-2 år: 2 500 kr/år (ink. mva.)

over 2 år: 7 500 kr/år (ink. mva.)

Leieprisen avregnes etter antall dager kassen har stått oppe.