06.01.2021

  • Ca. klokken 20:00 var det en kort strømstans for å koble tilbake til normal drift på overliggende nett for kunder i Rollag sentrum og ned til delet mot Flesberg. Ca. 20 minutter senere oppstod det en ny feil på overliggende nett, og vi måtte koble over på midlertidig forsyning. Alle kunder hadde fått igjen strømmen innen 21:15. Oppdatering 8.01.2021: Strømnettet i Rollag og Veggli er koblet tilbake til normal drift fra overliggende nett.

04.01.2021

  • Strømutfallet skyldes en feil på overliggende regionalnett som mater inn i Rollag Elektrisitetsverk sitt distribusjonsnett. I samråd med eier av overliggende nett ble det startet arbeid med å gjenopprette midlertidig strømforsyning. For å kunne gjenopprette midlertidig forsyning, så måtte strømmen legges inn seksjonsvis i Rollag sitt nett. De aller fleste kundene hadde fått igjen strømmen innen midnatt, og i løpet av natten skal alle kunder ha fått tilbake strømmen. Har du ikke fått igjen strømmen enda? Ta kontakt med oss på tlf: 32 74 77 50. Vi opplyser om at forsyningssituasjonen er sårbar frem til feilen på overliggende nett er utbedret. Vi har løpende dialog med eier av overliggende nett angående situasjonen. Oppdatering 8.01.2021: Strømnettet i Rollag og Veggli er koblet tilbake til normal drift fra overliggende nett.

14.12.2020

  • 09:33: Det er ett strømutfall som berører Veggli og Vegglifjell. Tung snø er mest sannsynlig årsaken til problemene.
  • 09:42: Veggli Sentrum og Deler av Vegglifjell har fått igjen strømmen.
  • 10:23: Hele fjellet skal nå ha fått igjen strømmen.
  • 10:35: Feilen er funnet og isolert, de fleste kunder har nå fått igjen strømmen. Forventet rettetid 2-3 timer for resterende kunder.
  • 12:13: Feilen er rettet og alle kunder skal nå ha fått igjen strømmen.

Ved langvarige avbrudd over 12 timer har du som nettkunde krav på kompensasjon etter kontrollforskriften kapittel 9A. Satsene for kompensasjonen er som følger:


Husholdning:
500 kroner etter første 12 timer, deretter 40 kroner per time


Hytter:
125 kroner etter første 12 timer, deretter 10 kroner per time


Ett samlet årlig krav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Ett strømbrudd regnes sammenhengende dersom strømforsyning ikke opprettholdes i 2 timer mellom utfallene. Avbruddstiden regnes fra tidspunktet Rollag Elektrisitetsverk AS fikk melding om strømutfallet, eller burde visst at avbruddet hadde oppstått. Fra 01.01.2021 blir kompensasjonsordningen håndtert automatisk.