Strømutfall i Rollag 06.01.2021:

Ca. klokken 20:00 var det en kort strømstans for å koble tilbake til normal drift på overliggende nett for kunder i Rollag sentrum og ned til delet mot Flesberg. Ca. 20 minutter senere oppstod det en ny feil på overliggende nett, og vi måtte koble over på midlertidig forsyning. Alle kunder hadde fått igjen strømmen innen 21:15.

Informasjon om strømutfall 04.01.2021:

Strømutfallet skyldes en feil på overliggende regionalnett som mater inn i Rollag Elektrisitetsverk sitt distribusjonsnett. I samråd med eier av overliggende nett ble det startet arbeid med å gjenopprette midlertidig strømforsyning. For å kunne gjenopprette midlertidig forsyning, så måtte strømmen legges inn seksjonsvis i Rollag sitt nett. De aller fleste kundene hadde fått igjen strømmen innen midnatt, og i løpet av natten skal alle kunder ha fått tilbake strømmen. Har du ikke fått igjen strømmen enda? Ta kontakt med oss på tlf: 32 74 77 50. Vi opplyser om at forsyningssituasjonen er sårbar frem til feilen på overliggende nett er utbedret. Vi har løpende dialog med eier av overliggende nett angående situasjonen. Oppdatering 8.01.2021: Strømnettet i Rollag og Veggli er koblet tilbake til normal drift fra overliggende nett.

Nettvirksomheten – Overføringspriser, prosjekter, skjemaer


Kundeinformasjon – Vilkår, pressemeldinger, elhub


For installatører – Informasjon om innmelding av anlegg


Det lokale eltilsyn – Informasjon om tilsynsrollen