Informasjon om HAN-port

AMS-målerne har en RJ-45 port som kunder kan hente ut informasjon om sitt forbruk på. Dette er ikke en vanlig nettverksport, som man kan koble direkte inn i ett hjemmenettverk. Det må benyttes egnet utstyr for å kunne hente ut dataene. HAN-porten er som standard deaktivert på måleren, og må aktiveres av nettselskapet.

Vilkår for åpning av HAN-port:

Data fra HAN-porten anses som personsensitive. Ved åpning av HAN-port samtykker kunden til selv å være ansvarlige for dataene, og at disse blir lest av tredjepartsaktører som leverer utstyret som kobles i HAN-porten.

Dataene som leveres ut på HAN-porten er ukrypterte. Du som kunde må derfor sørge for at aktuell måler er fysisk sikre. I følge Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) vil tilstrekkelig fysisk sikring være at måleren står inne i din bolig eller i et låsbart skap eller rom. Dersom du bor i borettslag eller sameie med felles målerrom, vil låsbare fellesskap eller rom sammen med dine naboers målere være tilstrekkelig fysisk sikring.

Hvordan åpne HAN-port:

Har du skaffet deg egnet utstyr, og ønsker å aktivere HAN-porten? Logg inn på Min Side og velg «Bestille tjenester->Åpning av HAN-plugg» og send inn skjemaet. Alternativt kan du sende oss en epost til firmapost@rollagelverk.no, hvor du bekrefter at du har forstått og godtar vilkårene på denne siden. Husk å oppgi målepunkt-ID, eller målernummer. Disse kan du finne på Min Side, eller på faktura fra oss.

Les mer om HAN-porten på NVE sine sider; www.nve.no.
Ytterligere informasjon kan finnes på Norsk Elektroteknisk Komite sine nettsider: www.nek.no
Innlogging til mine sider: