Informasjon om HAN-port

AMS-målerne har en RJ-45 port som kunder kan hente ut informasjon om sitt forbruk på. Dette er ikke en vanlig nettverksport, som man kan koble direkte inn i ett hjemmenettverk. Det må benyttes egnet utstyr for å kunne hente ut dataene. HAN-porten er som standard deaktivert på måleren, og må aktiveres av nettselskapet.

Har du skaffet deg egnet utstyr, og ønsker å aktivere HAN-porten. Logg inn på mine sider og send oss beskjed om at du ønsker å åpne HAN-porten på din måler via kontaktskjema. (dersom du har flere strømkontrakter/anlegg, husk å angi hvilken det gjelder.)

Les mer om HAN-porten på NVE sine sider; www.nve.no.
Innlogging til mine sider: