5/4-2019:
Rollag Elektrisitetsverk SA har inngått enn intensjonsavtale med Flesberg Elektrisitetsverk AS for å utrede muligheten for utvidet samarbeid