Det lokale eltilsyn

Det lokale eltilsyn (DLE) fører tilsyn med installasjoner i bygg for konsesjonsområdet til Rollag Elektrisitetsverk AS. Tilsynsrollen/ myndigheten er gitt av direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB).

Tilsynet utføres i Rollag Elektrisitetsverk sitt gjennom innleie fra Flesberg Elektrisitetsverk AS som en tjeneste. Epost-adresse til DLE:

dle@rollagelverk.no