Rollag Nett AS

Løytevegen 3

3626 ROLLAG

Org. nr. : 925 067 911

Rollag Nett AS er et nettselskap med 9 ansatte som bygger ut og drifter distribusjonsnett i Rollag Kommune. Nettselskapet er en del av et konsern i ett lokalt eid selskap, som ble etablert i 1947. Selskapsformen var ved etableringen ett lutelag, men har blitt omdannet og ble fra 01.01.2020 ett aksjeselskap.  Selskapet har kontorer i Rollag sentrum. Av omtrentlig 2730 kunder utgjør hytter ca. 1550, og er den kundegruppen som vokser raskest.