Rollag Elekrisitetsverk SA

Løytevegen 3

3626 ROLLAG

Org. nr. : 957 896 928

Rollag Elektrisitetsverk Nett AS er et nettselskap med 8 ansatte som bygger ut og drifter distribusjonsnett i Rollag Kommune. Nettselskapet er vertikalintegrert i ett lokalt eid selskap, som ble etablert i 1947. Selskapsformen var ved etableringen ett lutelag, men har blitt omdannet og ble fra 01.01.2020 ett aksjeselskap.  Selskapet har kontorer i Rollag sentrum. Av omtrentlig 2400 kunder utgjør hytter ca. 1400 og er den kundegruppen som vokser raskest.