Informasjonsbrev om AMS / målerbytte

Myndighetene har bestemt at alle landets strømkunder skal få installert automatiske strømmålere innen 1. januar 2019. Rollag Elektrisitetsverk vil starte sin montasje av nye målere i mars 2017, og alle vil få beskjed i god tid før deres måler skal skiftes ut med en ny måler. Utskifting av strømmålerne er et viktig ledd i utviklingen av et smartere, sikrere og mer effektivt kraftnett, og har mange fordeler for deg som strømkunde.

Den nye strømmåleren måler strømforbruket ditt time for time og sender informasjonen til Rollag Elverk, slik at du slipper å lese av måleren. Du kan følge informasjonen på et display på måleren, eller via ulike løsninger på pc, nettbrett eller mobil. Du vil få mer informasjon om de forskjellige nye mulighetene man får, i god tid før det nye Automatiske Måle-Systemet tas i bruk 1. januar 2019.

Rollag Elverk vil bruke egne folk både til å avtale tidspunkt for målerbytte, og til å utføre jobben med målerbytte. De montørene som kommer til avtalt tid for å bytte måler, vil alle uoppfordret vise legitimasjon som beviser at de jobber for Rollag Elverk. De kan dermed være trygg på at den de slipper inn i huset, har noe der å gjøre. Husk at det normalt må være en voksen person tilstede for at montøren skal kunne gå inn i boligen.

På de fleste hyttene i Rollag Elverk sitt forsyningsområde er måleren plassert i et utvendig skap, og på disse hyttene trenger derfor ikke eier å være tilstede ved målerbytte. Hytter med utvendig plassert måler, vil derfor kun få beskjed om dato som måleren blir skiftet ut. For disse hyttene er det viktig at hytteeier sjekker at alt er i orden med anlegget etter målerbytte. For de hyttene som har måleren plassert i et innvendig målerskap, vil eier bli kontaktet på forhånd og tid for målerbytte vil bli avtalt. Dette på lik linje med bolighus og andre anlegg.

Rollag Elverk har totalt ca. 2200 målere som skal skiftes ut, og vi planlegger å være ferdige med utskiftingen innen midtsommer 2018. Vi kommer til å starte nede i bygda, og derfor vil de fleste bolighus og bedrifter etter planen få ny måler i løpet av 2017.


 

Informasjonsskriv sendt til kunder våren 2017