Personvernerklæring

Personvern er en grunnleggende rettighet som betyr at alle har rett til privatliv og til å kunne bestemme over egne personopplysninger.

Rollag Elektrisitetsverk AS ivaretar og beskytter våre kunders personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde. Eksempler på dette er navn, adresse, fødselsnummer, kontonummer, målernummer og opplysninger om strømforbruk. Du skal føle deg trygg på at håndteringen av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende regelverk, og at det iverksettes egnede tiltak både teknisk og organisatorisk, slik at personopplysningene håndteres sikkert og at behandlingen er dokumenterbar.

Behandlingsansvarlig

Rollag Elektrisitetsverk AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Rollag Elektrisitetsverk AS
Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester etableres et kundeforhold, som danner lovlig grunnlag for behandling av dine personopplysninger.

Behandlingsgrunnlaget

Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, gi deg de tjenestene du har registrert deg for, gjennomføre leveransen og faktureringen. 

Rollag Elektrisitetsverk AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte gir fra deg, for eksempel til din kraftleverandør. Eksempler på personopplysninger som vi utveksler med din kraftleverandør kan være fødselsnummer, navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer og id knyttet til ditt målepunkt/anlegg. Nettselskapet innhenter og lagrer ditt personnummer fra folkeregisteret.

Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og sørger for tekniske og organisatoriske tiltak som gir tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Rollag Elektrisitetsverk AS har et rettslig grunnlag for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Rettslig grunnlag vil være avtale,(LINK TIL NETTLEIEAVTALE), samtykke eller hjemmel i lov. Når Rollag Elektrisitetsverk AS ikke lenger har rettslig grunnlag for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Informasjonskapsler

Vår nettstedsadresse er: https://nett.rollagelverk.no

Om du besøker vår innloggingsside, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din aksepterer informasjonskapsler. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din.

Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for &lauot;Husk meg»t;, vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Hvis du redigerer eller publiserer en artikkel, vil ytterligere en informasjonskapsel bli lagret i nettleseren din. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger, men bare ID-en til artikkelen du nettopp redigerte. Den utløper etter én dag.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a.    Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,

b.    Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,

c.    Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller

d.    Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Vi viser til standard nettleieavtale §15 om taushetsplikt.

Innsyn og rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Rollag Elektrisitetsverk AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.