Standard vilkår og avtaler

Rollag Elektrisitetsverk AS benytter standardavtaler og vilkår. Disse er utarbeidet av bransjeorgan, interesseorganisasjoner og forbrukertilsynet (privat).

Tiltredelse til vilkår og avtale anses å skje ved henholdsvis tilknytning, og ved uttak av kraft fra strømnettet.