Standard vilkår og avtaler

Rollag Elektrisitetsverk AS benytter standardavtaler og vilkår utarbeidet av Energi Norge.

Tiltredelse til vilkår og avtale anses å skje ved henholdsvis tilknytning, og ved uttak av kraft fra strømnettet. 

Siste revideringer av standardavtaler for nettleie og tilknytningsvilkår skjedde januar 2021. Rollag Elektrisitetsverk AS tar i bruk disse avtalene fra 15.04.2022.

Link til gamle avtaler finnes her:

tilknytningsvilkaar-privatkunder

tilknytningsvilkaar-naeringskunder

nettleievilkaar-privatkunder

nettleievilkaar-naeringskunder