Omdanning av selskapsstruktur fra 01.01.2023

For å tilpasse nettdriften til myndighetskrav om selkapsmessig skille, er Rollag Elektrisitetsverk AS fra 01.01.2023 omdannet til ett konsern. Nettselskapet er skilt ut i et datterselskap som har fått nytt organisasjonsnummer og navn. Nytt selskapsnavn for nettselskapet er «Rollag Nett AS» og nytt organisasjonsnummer er «925 067 911».

Endringen har liten praktisk betydning for våre kunder, utover nytt bank-kontonummer (Ved EHF, eFaktura og avtalegiro går dette automatisk) som det opplyses om på faktura. Kundeforhold, vilkår, tariffer og andre forhold videreføres til det nye nettselskapet.

For informasjon om den nye konsernstrukturen henvises det til morselskapet sine hjemmesider:

Rollag Elektrisitetsverk AS