Husk å velge kraftleverandør


I tillegg til avtale om nettleie må du velge en kraftleverandør. Du finner en oversikt over leverandørenes priser, produkter og hvordan du kontakter de på forbrukerrådets nettløsning for sammenligning av de forskjellig leverandørene.

Kunder som ikke har inngått avtale med en kraftleverandør, vil motta leveringspliktig kraft fra Rollag Elektrisitetsverk AS (RE) som netteier. Dette er vedtatt av Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). Prisen for leveringspliktig kraft er regulert av NVE. REs gjeldende priser på leveringsplikt er gjennomsnittlig spotpris pr måned + 5,00 øre/kWh eksl.mva. Prisen inkluderer også kostnader til elsertifikatordningen.