Min side

 Om oss     

 Kontakt oss     

       
 

I forbindelse med innføring av elhub så har vi for tiden problemer med visning av timesverdier i kundeweb. Vi beklager dette! De som ønsker oversikt over sine timesverdier kan logge direkte inn i elhub og se verdiene der. https://plugin.elhub.no. Man benytter elektronisk ID (Min ID eller bank ID) for å logge inn.

Forsiden

Overføringspriser

Nettvirksomheten
Kundeinformasjon
Det lokale eltilsyn
For installatører
HMS
 
 
Venstre felt
 
Måleravlesning

Det er viktig å lese av strømmåleren jevnlig for å unngå feilfakturering. Ved jevnlig avlesning får du enstrømfaktura som baseres på faktisk forbruk med tilhørende riktig pris for perioden.

Fra og med 01.01.2016 skal samtlige strømmålere leses av minimum annenhver måned; pr 1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september og 1. november. Nærinskunder skal lese av sine strømmålere ved utgangen av hver måned.


Måleravlesningen kan leveres på følgende måter:

Internett: Ved bruk av Rollag Elektrisitetsverks kundeweb.
SMS:
Sende følgende tekstmelding fra din mobiltelefon: REMM <målerstand> til 26166.
Forutsetter at du har lagt inn at du ønsker å registrere måleravlesning fra din mobiltelefon.
Opprett tjeneste ved å sende "REMM start kundenummer (mellomrom) målernummer" til 26166. Kundenummer og målernummer kan du finne på tidligere faktura fra oss.
 
Eksempel med fiktive tall:
Kundenummer:  50000
Målernummer:   24122412
Stand:               056789 kWh
For å starte tjenesten sendes følgende melding, uten anførselstegn, til 26166:
 
"REMM start 50000 24122412"
 
Du vil vil nå motta en bekreftelse på at tjeneste for SMS avlesning er opprettet.
For å sende inn målerstand sendes melding lik eksemplet under, uten anførselstegn, til 26166:
 
"REMM 056789"
 
Dersom målerstanden ble riktig registrert vil du motta en bekreftelse på registrert målerstand, samt forbruk siden forrige avlesningsdato.
E-post/ telefon:
Kontakt oss, og vi registrerer din målerstand for deg. Vi trenger ditt kundenummer/
abonnentens navn, målerstand og tidspunkt for måleravlesningen.
 
 
Rollag Elektrisitetsverk SA
Løytevegen 3
3626 Rollag
 
Telefon: 32 74 77 50
Telefax: 32 74 77 51
 
Vakttelefon: 908 47 104
Åpningstider:
Man-Fre kl 08.00 - 15.00
 
Org. nr. 957 896 928 MVA